Impressió digital

La impressió digital, a diferència de l’òfset, està pensada per a tirades més curtes. La preparació dels treballs i la seva execució és molt ràpida i el seu cost, molt econòmic. Això permet una resposta molt àgil quan el client ho requereix. Tampoc necessita un procés d’assecatge de la tinta, per tant, just després d’imprimir ja es pot tallar, manipular i entregar el treball. Permet la impressió sobre suports molt variats com papers de varis acabats, plàstics, imants, vinils transparents, etc. També és interessant el fet de poder imprimir amb dada variable, personalitzant cada fulla impresa. Lith Gràfiques disposa d’una impressora digital d’alta producció que permet cobrir tot aquest ventall de possibilitats.

Lith Gràfiques, SL | Pol. Ind. La Farga - C/ Noc, 27 - Banyoles | Tel.+WhatsApp 972 572 185 | lith@lithgrafiques.com 

©Lith Gràfiques 2020 - Política de privacitat