El disseny gràfic, la maquetació, la correcció, la imposició, són passos previs al procés d’impressió que tenen una importància cabdal i només la seva correcta gestió fa possible un producte final de qualitat.

L’equip humà de Lith Gràfiques, gràcies a la seva sòlida formació i a l’experiència adquirida al llarg dels anys, sap entendre les característiques de cada treball i el gestiona perquè l’imprès que el client s’ha imaginat sigui el que tindrà a les mans un cop finalitzat. El suport tecnològic que ens donen tant els programes gràfics i material informàtic més actuals com el CTP (“computer to plate”), que ens permet fer les planxes d’impressió directament evitant el procés de creació de fotolits, fan possible agilitzar i per tant abaratir enormement el procés.

FAQ

Preguntes freqüents

Com s’han d’entregar els arxius per imprimir?

La millor manera d’entregar els arxius a impremta és en format pdf, d’aquesta manera no serà necessari entregar els documents originals, imatges ni fonts utilitzades. El pdf ha de complir l’estandard PDF/X per garantir que s’imprimirà correctament.

També es pot utilitzar el format EPS i formats d’imatge TIF o JPG (les imatges han d’estar a 300 ppd de resolució, sense utilitzar cap tipus de compressions de qualitat).

Els arxius han d’estar optimitzats per la impressió, amb sangrat, marques de tall i pleg si és necessari. També s’ha de comprovar que hi hagin els colors necessaris.

No s’acceptaran arxius de: Word, Excel, Powerpoint, Publisher i altres programes d’oficina.

Les pàgines s’entregaran soltes sense fer muntatges, ja que disposem de programes d’imposició que  permeten compaginar les pàgines com més convingui, depenent de la mida del paper, el tipus d’impressió, acabat …

Si el document conté més d’una pàgina, es necessari que estiguin per separat, cada pàgina del pdf ha de contenir una sola pàgina de l’imprés o una sola cara.
Exemple: pàgina 1 del pdf sigui la cara del davant de la targeta i la pàgina 2 del pdf el dors de la targeta.

Que és un PDF/X?

PDF/X (i les seves variants PDF/X-1a, PDF/X-3, PDFX-2, …) són les sigles d’un subconjunt del format PDF especialment destinat a arts gràfiques. Ara mateix, PDF/X és la forma més adequada i estandarditzada d’enviar fitxers a la fotomecànica o a la impressió. Els PDF/X són «fitxers llests per a imprimir».

Les principals característiques d’un fitxer PDF/X-1 són:
– Tots els fitxers i recursos que componen l’arxiu han d’anar incrustats en el fitxer PDF/X-1. Això inclou les dades d’alta resolució. En PDF/X-1 no es permet OPI.
– PDF/X-1 ignora les dades d’àudio i vídeo, i les anotacions no imprimibles.
– Totes les fonts han d’anar incrustades en el fitxer.
– Tots les dades han de ser CMYK (amb perfil ICC) o colors directes amb nom.
– Els fitxers PDF/X-1 contenen operadors extra que defineixen les zones de tall i sangrat.
– Un fitxer PDF/X-1 incrustat pot contenir només les següents dades de mapa de bits: TIFF/IT-P1, DCS 1 i 2 (inclosos dades Copydot), i EPS.
– Hi ha una marca (flag) que només pot estar marcada ON o OF per a indicar que el fitxer ha estat sotmès a rebentats (trapping).
– Només s’admet una sèrie limitada d’algorismes de compressió.

Per guardar o exportar un pdf en format PDF/X només cal escollir la qualitat del pdf com a: PDF/X-1a:2001 i configurar el sangrat i maques de tall.

També podeu descarregar-vos la nostra configuració de pdf.

Que és el sangrat?

Un dels principals errors alhora d’enviar arxius a imprenta és el sangrat.

Quan un document conté imatges o fondos de color que arriben fins el límit de paper, hem d’afegir-hi un marge amb la continuació dels fondos i fotos (3 mm per banda). Així evitarem que pugui apareixer un filet blanc al tallar-ho amb la guillotina.

Quina qualitat han de tenir les imatges?

És important tenir en compte la qualitat de les imatges per aconseguir el millor resultat. La qualitat, dit també resolució, es mesura en pixels per pulsada (ppd). La resolució optima de les imatges per a la impressió offset és de 300 ppd. Si utilitzem resolucions inferiors les imatges poden quedar borroses o pixelades.

No podem utilitzar imatges extretes de pàgines d’internet ja que utilitzen resolució de pantalla (72 ppd). Al ampliar i reduïr les imatges la resolució també canvia.

CMYK, PANTONES, RGB, Lab, indexats…

Per a la impressió òfset utilitzem els colors CMYK o els colors personalitzats de les guies PANTONES.

Altres espais de color com RGB, Lab o colors indexats no són sistemes vàlids per la impressió. Sempre hi ha la opció de convertir-los a CMYK abans d’imprimir-los però el resultat no sempre pot ser el desitjat.

Podem impimir imatges en RGB?

RGB és un perfil de color basat en els colors primaris de llum (Red, Green, Blue). Les càmeres de fotos utilitzen aquest perfil de color però hem de saber que per impressió òfset s’utilitza els color CMYK.

És important convertir les imatges a CMYK per controlar el canvi en els colors, ja que amb RGB aconseguirem colors «llum» més brillants impossibles de reproduir en «tintes» tal i com podeu veure amb l’exemple.

CMYK (C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=key). En impressió òfset la K (color clau o tinta de reforç) és el negre però hi han altres tipus d’impressió que utilitzen altres colors foscos com a tinta de reforç.

Podem imprimir tot el fons d’un sobre?

Els sobres ja venen encolats. Hem de tenir en compte que la màquina necessita un espai de pinça per poder agafar el sobre per imprimir-lo. Podem posar-hi imatges de fons que vagin a sang si deixem 1 cm d’espai per la pinça, en blanc, a la part superior o inferior de sobre.

Si volguessim tot el sobre imprès s’ha de demanar als fabricants de sobres.
La quantitat mínima i els costos és força elevada.

Quina mida tenen els sobres?

Hi ha molts tipus de sobres diferents.

Tamanys més estàndars:

Sobre americà: 225 x 115 mm
(amb finestra a la dreta, esquerra o sense)
* Solen anar amb caixes de 500 unitats
Sobre bossa: 162 x 229 mm
176 x 231mm
229 x 324 mm
260 x 360 mm
* Solen anar amb caixes de 250 unitat

Podem imprimir sobre un paper de color?

En impressió òfset les tintes són transparents. El color del paper modifica el color de la tinta. Si volem imprimir sobre un paper fosc podem utilitzar tintes metalitzades o tintes especials opaques. Una altra opció és imprimir-ho amb serigrafia.

Com aconseguir un negre intens?

Per aconseguir un negre intens, quan imprimir amb CMYK, és millor posar-hi un coixi del altres colors. Variant el % que hi posem dels altres colors podem aconseguir variants de negres.

Negre intens: C=50, M=20, Y=30, K=100 (aquest és el color que aconsellem)
Negre fred: C=50, M=0, Y=0, K=100
Negre càlid: C=0, M=50, Y=50, K=100

Per més infomació

 • Adreça

  Pol. Industrial La Farga, C/ Noc, S/n
  17820 Banyoles

 • Telèfon

  +34 972 572 185

 • Telèfon/whatsapp

  +34 695 717 657

 • C/e

  lith@lithgrafiques.com

Lith Gràfiques, SL | Pol. Ind. La Farga - C/ Noc, 27 - Banyoles | Tel.+WhatsApp 972 572 185 | lith@lithgrafiques.com 

©Lith Gràfiques 2020 - Política de privacitat