Preimpressió

preimpressioEl disseny gràfic, la maquetació, la correcció, la imposició, són passos previs al procés d’impressió que tenen una importància cabdal i només la seva correcta gestió fa possible un producte final de qualitat.

L’equip humà de Lith Gràfiques, gràcies a la seva sòlida formació i a l’experiència adquirida al llarg dels anys, sap entendre les característiques de cada treball i el gestiona perquè l’imprès que el client s’ha imaginat sigui el que tindrà a les mans un cop finalitzat. El suport tecnològic que ens donen tant els programes gràfics i material informàtic més actuals com el CTP (“computer to plate”), que ens permet fer les planxes d’impressió directament evitant el procés de creació de fotolits, fan possible agilitzar i per tant abaratir enormement el procés.

Lith Gràfiques, SL | Pol. Ind. La Farga - C/ Noc, 27 - Banyoles | Tel.+WhatsApp 972 572 185 | lith@lithgrafiques.com 

©Lith Gràfiques 2020 - Política de privacitat